დაათვალიერეთ ყველა პროექტი

შთაგონებისთვის იხილეთ წარმატებული პროექტები, რომლებიც სამთო კარიერების ბიომრავალფეროვნების გაუმჯობესებას ხელს უწყობენ.

Study of the biodiversity of Heidelbergcements quarries in Georgia, preparation of a colored illustrated book and its electronical version

საქართველოQuarry Life Award 20122nd prize (ეროვნული კონკურსი)

Soil arthropod diversity and quarry rehabilitation.

საქართველოQuarry Life Award 20141st prize (ეროვნული კონკურსი)

Quarry Traveller / კარიერებზე მოგზაური

საქართველოQuarry Life Award 2014
Quarry oasis

Quarry oasis

საქართველოQuarry Life Award 20123rd prize (ეროვნული კონკურსი)

Quarry Camping

საქართველოQuarry Life Award 20142nd prize (ეროვნული კონკურსი)

Permanent online monitoring of habitats of unique birds on Kavtiskhevi working quarry site

საქართველოQuarry Life Award 20123rd prize (ეროვნული კონკურსი)

New Nature Trails for Kavtiskhevi.

საქართველოQuarry Life Award 20143rd prize (ეროვნული კონკურსი)
we are geologists

Geological Field Trainings for Future Geologists / საველე გეოლოგიური პრაქტიკა მომავალი გეოლოგებისთვის

საქართველოQuarry Life Award 2014

Environmental Education Program for Biodiversity Conservation during the Rehabilitation Process of Limestone Quarry

საქართველოQuarry Life Award 20121st prize (ეროვნული კონკურსი)

გვერდები