დაათვალიერეთ ყველა პროექტი

შთაგონებისთვის იხილეთ წარმატებული პროექტები, რომლებიც სამთო კარიერების ბიომრავალფეროვნების გაუმჯობესებას ხელს უწყობენ.

BIODIVERSITY AND HUMAN: A synthesis of anthropological and ecological relations of Bytča gravel pit

ჩეხეთის რესპუბლიკაQuarry Life Award 20181st prize Community stream (ეროვნული კონკურსი)

How geodiversity influences poorly known Arthropod groups and sandpit ecosystems

ჩეხეთის რესპუბლიკაQuarry Life Award 20181st prize Research stream (ეროვნული კონკურსი)

Seasonal activity of honey bee colonies in relation to the biodiversity of quarries

ჩეხეთის რესპუბლიკაQuarry Life Award 2018Grand Prize (საერთაშორისო კონკურსი )
2nd prize Research stream (ეროვნული კონკურსი)

Cementíks wandering & family on trip

ჩეხეთის რესპუბლიკაQuarry Life Award 20182nd prize Community stream (ეროვნული კონკურსი)

Quarry Pohled - Closer to people//„Hoď krátký pohled na Kamenolom Pohled“

ჩეხეთის რესპუბლიკაQuarry Life Award 20182nd prize Community stream (ეროვნული კონკურსი)

Hrabůvka quarry: a potential refuge of rare species

ჩეხეთის რესპუბლიკაQuarry Life Award 20183rd prize Research stream (ეროვნული კონკურსი)

Gravel pit Hulín: towards the harmony among diverse interests.

ჩეხეთის რესპუბლიკაQuarry Life Award 20162nd prize (ეროვნული კონკურსი)

Return of the pond turtle to the Czech Republic: a potential of the Hulín sand pit for biodiversity

ჩეხეთის რესპუბლიკაQuarry Life Award 2016

Influence of Mokra quarry on local climate and diversity of species

ჩეხეთის რესპუბლიკაQuarry Life Award 2016

გვერდები