დაათვალიერეთ ყველა პროექტი

შთაგონებისთვის იხილეთ წარმატებული პროექტები, რომლებიც სამთო კარიერების ბიომრავალფეროვნების გაუმჯობესებას ხელს უწყობენ.

EXPERIMENT IN BIODIVERSITY MANAGEMENT OF MOKRÁ QUARRY

ჩეხეთის რესპუბლიკაQuarry Life Award 20163rd prize (National contest)

Quarry Exploration Trail

ჩეხეთის რესპუბლიკაQuarry Life Award 20161st prize (National contest)

Wildlife return at the quarry "Břidla“ – possibilities of natural habitat restoration / Příklady možností obnovy přírodního prostředí lomu Mokrá

ჩეხეთის რესპუბლიკაQuarry Life Award 20141st prize (National contest)

Tovačovský štěrk pro krajinu - krajina pro lidi / Gravel to landscape - landscape for people

ჩეხეთის რესპუბლიკაQuarry Life Award 20143rd prize (National contest)
Rosa spinosissima on the edge of the cliff above the mined area

The landscape biodiversity increase by utilizing a mined area and spoil heaps

ჩეხეთის რესპუბლიკაQuarry Life Award 20122nd prize (National contest)

The influence of microhabitats on species diversity

ჩეხეთის რესპუბლიკაQuarry Life Award 2012

School at the quarry / Škola v lomu

ჩეხეთის რესპუბლიკაQuarry Life Award 20123rd prize (National contest)
The view of the coast with ecological succession

Sand pit for Biodiversity at Cep II quarry

ჩეხეთის რესპუბლიკაQuarry Life Award 20121st prize (International contest)
1st prize (National contest)

Research of the biodiversity of Tovacov lakes

ჩეხეთის რესპუბლიკაQuarry Life Award 2014Biodiversity Enhancement Award (International contest)
2nd prize (National contest)

გვერდები