დაათვალიერეთ ყველა პროექტი

შთაგონებისთვის იხილეთ წარმატებული პროექტები, რომლებიც სამთო კარიერების ბიომრავალფეროვნების გაუმჯობესებას ხელს უწყობენ.

Raptors life behind the scene. Iglicioara Quarry as habitat for the diurnal raptors

რუმინეთიQuarry Life Award 20182nd prize Research stream (ეროვნული კონკურსი)

Getting to know the Băița-Crăciunești quarry herpetofauna

რუმინეთიQuarry Life Award 2018

Knowledge enhancing and dissemination concerning the biodiversity in Slatioara Pit

რუმინეთიQuarry Life Award 2018

Quarries and people put together. A project in Lespezi Quarry, Romania

რუმინეთიQuarry Life Award 20181st prize (ეროვნული კონკურსი)

Integrated management of biodiversity in Slatioara gravel pit

რუმინეთიQuarry Life Award 20182nd prize Research stream (ეროვნული კონკურსი)

Quarry ecosystems sustainability-key species identification and local conservation status increase.

რუმინეთიQuarry Life Award 20181st prize Research stream (ეროვნული კონკურსი)

DIVERSITY, DISTRIBUTION, ECOLOGY OF THE PLANT COMMUNITIES AND HABITATS IN THE BICAZ CHEI QUARRY

რუმინეთიQuarry Life Award 20163rd prize (ეროვნული კონკურსი)

Biodiversity research & raising awareness

რუმინეთიQuarry Life Award 20161st prize (ეროვნული კონკურსი)

One Landscape, Two Stories: People and Birds (a Study of Slătioara Pit)

რუმინეთიQuarry Life Award 2016

გვერდები