დაათვალიერეთ ყველა პროექტი

შთაგონებისთვის იხილეთ წარმატებული პროექტები, რომლებიც სამთო კარიერების ბიომრავალფეროვნების გაუმჯობესებას ხელს უწყობენ.

Social perception and environmental awareness

ესპანეთიQuarry Life Award 20182nd prize Community stream (ეროვნული კონკურსი)

Communicating boxes

ესპანეთიQuarry Life Award 2018Biodiversity and Education Award (საერთაშორისო კონკურსი )
1st prize Community stream (ეროვნული კონკურსი)

Conecta-Minera Protocol

ესპანეთიQuarry Life Award 20182nd prize Community stream (ეროვნული კონკურსი)

SOS farmland birds

ესპანეთიQuarry Life Award 20181st prize Research stream (ეროვნული კონკურსი)

Enhancement of pollination networks in restored quarries

ესპანეთიQuarry Life Award 20182nd prize Research stream (ეროვნული კონკურსი)

Guide for the Management of Sand Martin populations (Riparia riparia) in Gravel Pits

ესპანეთიQuarry Life Award 2016

Stepping ponds: enhancement of connectivity for amphibians in riverside gravel pits

ესპანეთიQuarry Life Award 2016Beyond Quarry Borders Award (საერთაშორისო კონკურსი )
1st prize (ეროვნული კონკურსი)

Quarry Microbiome Observatory

ესპანეთიQuarry Life Award 2016

Linking quarries and their surroundings by restoration ecology for aquatic mammals

ესპანეთიQuarry Life Award 2016Grand Prize (საერთაშორისო კონკურსი )
3rd prize (ეროვნული კონკურსი)

გვერდები