დაათვალიერეთ ყველა პროექტი

შთაგონებისთვის იხილეთ წარმატებული პროექტები, რომლებიც სამთო კარიერების ბიომრავალფეროვნების გაუმჯობესებას ხელს უწყობენ.

Does the rehabilitation program in Wazo Hill Quarry Support the Ecology of Birds?

ტანზანიაQuarry Life Award 20182nd prize Research stream (ეროვნული კონკურსი)

Potential of Wazo Hill Quarry in Stocking Carbon for Mitigating Global Climate Change

ტანზანიაQuarry Life Award 20181st prize Research stream (ეროვნული კონკურსი)

The use of mycelium in soil detoxification and enhancement of biodiversity; a case of Wazo hill.

ტანზანიაQuarry Life Award 2018

BRINGING LIFE TO QUARRY BIODIVERSITY - CONNECTING QUARRY,SCHOOLS & COMMUNITY TO NATURE

ტანზანიაQuarry Life Award 20182nd prize Community stream (ეროვნული კონკურსი)

Biodiversity Outdoor Class at Wazo Hills Secondary School

ტანზანიაQuarry Life Award 2018

Community Based economization of rehabilitated fish ponds at Wazo Hill Quarry

ტანზანიაQuarry Life Award 20181st prize Community stream (ეროვნული კონკურსი)

Educational, Innovative and Attractive Quarry Biodiversity Museum

ტანზანიაQuarry Life Award 20161st prize (ეროვნული კონკურსი)

Pilot Study of using Wazo Hill Quarry for Teaching Kindergarten Children to Conserve Biodiversity

ტანზანიაQuarry Life Award 2016

Ecological Modelling of Species Richness for measuring restoration Success in Wazo Hill Quarry

ტანზანიაQuarry Life Award 20162nd prize (ეროვნული კონკურსი)

გვერდები