დაათვალიერეთ ყველა პროექტი

შთაგონებისთვის იხილეთ წარმატებული პროექტები, რომლებიც სამთო კარიერების ბიომრავალფეროვნების გაუმჯობესებას ხელს უწყობენ.

A BRAND NEW APPROACH TO PLANTATION IN BOZALAN CLAY

თურქეთიQuarry Life Award 2018Student Project Award (საერთაშორისო კონკურსი )
1st prize Community stream (ეროვნული კონკურსი)

Bozalan Kalker ve Kil Ocağı'nın Biyoçeşitliliği ve Ocaktaki Sulak Alanın Rehabilitasyonu

თურქეთიQuarry Life Award 20181st prize Research stream (ეროვნული კონკურსი)

Ladik Kalker Ocağının Biyoçeşitliliğinin Belirlenmesi ve Korunmasına Yönelik Öneriler

თურქეთიQuarry Life Award 20182nd prize Research stream (ეროვნული კონკურსი)

YAŞAM DUVARI (BİO-WALL)(Bio-Wand )(muro biológico)

თურქეთიQuarry Life Award 2018

Akçansa ve çevresindeki omurgalı hayvanların envanterinin çıkarılması ve genç nesillere tanıtılması

თურქეთიQuarry Life Award 2018

Doğa ve Doğa Okulları El Ele Geleceğe

თურქეთიQuarry Life Award 20182nd prize Community stream (ეროვნული კონკურსი)

Phytoremediation of the Bozalan Quarry

თურქეთიQuarry Life Award 20163rd prize (ეროვნული კონკურსი)

Naked rock field rehabilitation by using mutualistic life systems

თურქეთიQuarry Life Award 20161st prize (ეროვნული კონკურსი)

Learning about biodiversity through games

თურქეთიQuarry Life Award 2016

გვერდები