მონაწილე კარიერები

კარიერები კერძო საკუთრებაა. უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე, კარიერში შესვლა ნებართვის გარეშე დაუშვებელია.