Om de beste Belgische en Nederlandse voorstellen te selecteren werd een nationale jury van biodiversiteitexperts samengesteld.

Olivier Guillitte
Water- en bosbouwkundige ingenieur en Doctor in landbouwwetenschappen.
Olivier Guillitte is verantwoordelijk voor het onderzoek in de toegepaste ecologie bij ACREA-ULg. Hij is ook docent aan de ULg, FUNDP en de KUL (Mycologie en Plantkunde).
Expert van de Franstalige Internationale Organisatie (OIF) voor de relaties tussen biodiversiteit en culturele diversiteit, Olivier Guillitte is één van de oprichters van Natagora (de grootste vereniging van natuurbescherming in Wallonië en Brussel) en voorzitter van de CWEDD, de Waalse milieuraad voor duurzame ontwikkeling.

Denis Colart
Water- en bosbouwkundige ingenieur (bio-ingenieur).
Denis Colart is een onafhankelijke milieuconsulent, gespecialiseerd in de ecologie. Hij startte zijn carrière als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de vzw. The Groves (vereniging die actief is op het gebied van het natuurbehoud in landelijke en industriële gebieden) waarvoor hij veel entomologische werken heeft verricht. Vandaag is hij biodiversiteitexpert en ondersteunt de ontwikkeling van beheerplannen voor de CBR en ENCI groeven (cementactiviteiten van HeidelbergCement in de Benelux).
Hij is ook docent in de ecologie aan het universitair centrum van Charleroi.

Ludo Holsbeek
Licentiaat in de zoölogie en doctor in de wetenschappen.
Ludo Holsbeek is expert adviseur voor het Vlaamse Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie. Hij brengt zijn expertise bij aan de Belgische Hoge Commissie voor Volksgezondheid en het Europees agentschap voor het milieu.
Het is ook docent aan de biologische afdeling van de VUB.
Zijn belangrijkste expertisegebieden zijn:

  • Milieurisicobeoordeling
  • Chemicaliën, pesticiden en zware metalen
  • Risicobeoordeling van GGO's
  • Ecologie en de akoestiek van vleermuizen en zeezoogdieren.
     

Pierre Anrys
Licentiaat in de zoölogie (ULg).
Pierre Anrys wijdt zijn werk onder andere aan de biologische betekenis van de groeves, kunstmatige gebieden waarvan het milieu zeer origineel en rijk is aan flora en fauna.
Hij is momenteel directeur van Arcea, milieuadviesbureau dat gespecialiseerd is in de ruimtelijke ordening en dat op een goede en duurzame manier wenst te beantwoorden aan een harmonisatie van menselijke activiteiten binnen het milieu.
 

Catherine Hauregard
Licentiaat in de zoölogie aan de universiteit van Luik (optie milieu- en gedragbiologie).
Catherine Hauregard werkt bij de Waalse Overheidsdienst (Afdeling Natuur en Bos). Zij is verantwoordelijk voor de cel 'Transversaliteit & Partnerschap' en is de regionale coördinator van de gemeentelijke ontwikkelingsplannen van de natuur. Ze heeft ook een opleiding gevolgd als  eco-consultant en natuurgids.

De HeidelbergCement Benelux Group zal vertegenwoordigd worden door zijn gedelegeerd bestuurder André Jacquemart.

André Jacquemart
André Jacquemart, scheikundig ingenieur, treedt in 1995 in dienst van de Groep HeidelbergCement. Gedurende twee jaar is hij verantwoordelijk voor de bouw van een fabriek voor kalkproductie in Polen (1995-1997).
In 1998 wordt hij benoemd tot General Manager van de kalkactiviteit voor de strategische zone Central Europe East, waar hij verantwoordelijk is voor de reorganisatie en ontwikkeling van de activiteiten.
In maart 2003 wordt hij Directeur van de afdeling Economische Studies van de strategische zone Western Europe en Chief Operating Officer van de activiteiten van de groep in Turkije.
Op 1 januari 2004 wordt hij benoemd tot commercieel directeur van de cementactiviteiten van HeidelbergCement in België en Nederland, activiteiten waarvoor hij vanaf september 2004 verantwoordelijk is als General Manager.