Our project „ School at the quarry“ tries to involve the general public. It does not have any significant scientific objective, but rather tries to bring the environment of quarries to inexpert public with a special focus on children. The main aim of the project is to show the quarry from a different angle to the local inhabitants and highlight the fact that it is not just a “place without life” for an acquisition of raw materials but a unique ecosystem with an enormous species diversity and natural potential.

The main motive of our project will be an art competition for pupils of elementary school Mokrá. Their work will be inspired by an excursion to the recultivated parts of the quarry Mokrá which will be led by experts of Mendel University. The outcome will be a vernisage of all of the works and award of some chosen pieces of work. 

 

 „Škola v lomu“ je projektem, který se snaží vydat vstříc laické veřejnosti. Nedává si vysoké vědecké cíle, ale naopak, snaží se přiblížit prostředí lomů běžnému člověku, dětem pak v prvé řadě. Jeho hlavním cílem je ukázat lom Mokrá z jiného úhlu a poukázat na fakt, že to není pouze mrtvé místo určené k získávání nerostných surovin, ale unikátní ekosystém s velkou druhovou diverzitou a přírodovědným potenciálem.

Hlavním motivem projektu bude výtvarná soutěž žáků základní školy Mokrá. Samotné výtvarné soutěži bude předcházet exkurze do rekultivovaných částí lomu Mokrá pod vedením pedagogů z Mendelovy univerzity v Brně. Výstupem bude vernisáž všech prací a vyhodnocení nejlepších výtvorů.