The inspiration to participate in The Quarry Life Award competition is to search for alternative refuge sites for wild bees. It is neccesary considering the key role of those insects for sustaining most of the terrestial ecosystems. However, surviving of wild pollinators is particulary vulnerable as a consequence of human activity. That is why undertaking protective actions is essensial these days. The direction of reclamation works in Górażdze Limestone Quarry to restore xerothermic meadows assured us, that we will be able to find vast variety of wild bees species. These areas are opulent with food plant species like Bastard Balm, Ploughman's Spikenard, thistles, thyme and others. During our first visit we managed to find early spring bees like the mining bee, Colletes and protected bumblebees. By further resarches we will be monitoring appearing in sequence bee species and their food plants. The competition participation gives us opportunity to increase our knowledge and draw public attention to bees decline, particularly the wild ones.

Temat: Zrekultywowane tereny kopani Górażdże jako potencjalne siedlisko występowania dzikich pszczół

Streszczenie:

Inspiracją uczestnictwa Stowarzyszenia Natura i Człowiek  w konkursie The Quarry Life Award jest poszukiwanie alternatywnych terenów ostojowych dla dzikich pszczół. Jest to konieczne przez wzgląd na kluczową rolę pszczół dla istnienia większości ekosystemów na naszej planecie. Jednakże przetrwanie tych dzikich zapylaczy jest szczególnie zagrożone działalnością człowieka, dlatego podejmowanie działań protekcyjnych jest dziś koniecznością. Charakter wcześniej prowadzonych prac rekultywacyjnych na terenie kopalni Górażdże w kierunku ciepłolubnych łąk z bogactwem roślin pożytkowych, jak miodownik melisowaty, oman szlachtawa, ostrożenie, macierzanka i wiele innych utwierdziły nas w przekonaniu, że znajdziemy tutaj wiele gatunków dzikich zapylaczy. Już przy okazji wstępnych badań znaleźliśmy wczesnowiosenne pszczoły, jak pszczolinki i lepiarki oraz podlegające w naszym kraju ochronie prawnej - trzmiele. Przy okazji kolejnych badań będziemy na bieżąco monitorować kolejno pojawiające się gatunki pszczół i ich roślin pożytkowych.

Jednocześnie udział w konkursie jest dla nas szansą na zdobycie nowej wiedzy oraz zwróceniem uwagi opinii publicznej na problem spadku liczebności pszczół, szczególnie tych dzikich.