V úterý 19.10.2021 ráno navštívili štěrkovnu Mankovice děti z místní základní školy s doprovodem, a také další zájemci o soutěž Quarry Life Award.

V úterý 19.10.2021 ráno navštívili štěrkovnu Mankovice děti z místní základní školy s doprovodem, a také další zájemci o soutěž Quarry Life Award. Štěrkovna Mankovice leží v CHKO Poodří a celý provoz i následná rekultivace tak musí splňovat přísné požadavky na ochranu přírody. Jedná se tak o těžebnu velmi vhodnou pro potenciální projekty na zvýšení biodiverzity nebo projekty zaměřené na zvyšování povědomí o přírodní rozmanitosti a významu těžeben v krajině.

Navzdory chladnému počasí jsme s účastníky exkurze zvládli trasu s několika tématickými zastaveními: úvod a zásady bezpečnosti pohybu v dobývacím prostoru, tůně a zde žijící obojživelníci, skrývka a těžba, sedimentační jezera i vlastní technologie třídění jednotlivých frakcí kameniva. Na závěr se za odměnu mohli odvážlivci na chvilku posadit do stojícího kolového nakladače.