Verantwoordelijk voor gegevensverwerking op deze websites:

HeidelbergCement AG (hierna “wij”)
Vertegenwoordigd door:
Dr. Dominik von Achten, directeur
Dr. Lorenz Näger, plaatsvervangend directeur
Kevin Gluskie
Hakan Gurdal
Jon Morrish
Ernest Jelito
​Chris Ward

Berliner Straße 6
D-69120 Heidelberg
Duitsland 

Telefoon: +49 6221-481-0
Fax: +49 6221-481-13217
E-Mail:  info@heidelbergcement.com 

Functionaris voor gegevensbescherming:

+49 6221 481 34567
datenschutz@heidelbergcement.com

1. Verzameling en verwerking van gegevens

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor zover u die aan ons verstrekt via een aanmeldingsformulier op onze website of op enige andere manier, bijvoorbeeld via e-mail. Bovendien verzamelen en verwerken wij gegevens tijdens het gebruik van onze website. De verwerking van uw gegevens gebeurt in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Duitse wet op de gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG) en de Duitse telemediawet (Telemediengesetz - TMG). Persoonsgegevens omvatten alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder informeren wij u in detail over welke gegevens wij verwerken, op welke manier wij dat doen en op welke juridische basis. Bovendien informeren we u over uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe lang we ze bewaren.

2. Verwerking van gegevens voor registratie voor en deelname aan de QLA-wedstrijd; TOESTEMMING om uw gegevens openbaar te maken

Om deel te nemen aan de Quarry Life Award-wedstrijd is een gebruikersaccount vereist. Voordat u dus een projectvoorstel indient, moet u een account aanmaken op onze Quarry Life Award-website (https://www.quarrylifeaward.com). Bovendien verwerken wij uw IP-adres om de invoer van gegevens op ons deelnameformulier te kunnen bevestigen. Voor het aanmaken van een account hoeft u bij een eerste stap alleen uw e-mailadres in te vullen. Nadat u uw e-mailadres hebt opgegeven op ons registratieformulier, ontvangt u een bevestigingsmail met een link waar u op moet klikken om uw registratie te bevestigen. Deze bevestigingsmail is nodig om te verifiëren dat u de eigenaar van het e-mailadres bent dat is ingevoerd. Als u niet op deze link klikt, wordt u niet geregistreerd. In dat geval verwijderen we na een korte periode automatisch ook uw e-mailadres.

Wij verwerken uw e-mailadres en uw wachtwoord volgens Art. 6.1 zin 1 punt b van de AVG, uitsluitend met als doel om u toegang te geven tot uw account voor de Quarry Life Award-website en u berichten te sturen met betrekking tot uw deelname aan de Quarry Life Award.

Na bevestiging van uw registratie kunt u uw voornaam, achternaam, uw beroep, uw organisatie/onderwijsinstelling en het land waarin u aan van de wedstrijd deelneemt invullen. We hebben deze gegevens nodig voor uw deelname aan de wedstrijd en verwerken deze daarom volgens Art. 6.1 zin 1 punt b van de AVG.

Bovendien kunt u op vrijwillige basis een foto van uzelf, een korte biografie en links naar uw sociale media-profielen en website doorgeven. Uiteraard kunt u ons meer gegevens verstrekken wanneer u deelneemt en uw voorstel en uw eindverslag indient. Als u ons deze gegevens verstrekt, geeft u ons toestemming om deze gegevens op onze servers op te slaan en beschikbaar te stellen aan de internationale en nationale coördinatoren en aan de nationale en internationale jury.

Bij het indienen van uw eindverslag geeft u ook uw uitdrukkelijke toestemming om dit op te slaan in en openbaar toegankelijk te maken via het archief van onze website.

Bovendien worden de gegevens die u verstrekt door deel te nemen aan een wedstrijd, verwerkt volgens Art. 6.1 zin 1 punt b van de AVG voor de evaluatie en publicatie van de projecten door de internationale en nationale coördinatoren, alsmede de nationale en internationale jury.

TOESTEMMING om uw gegevens openbaar te maken

Als u uw profiel niet verbergt door de optie “Mijn profiel verbergen voor andere gebruikers” ("Hide my profile") aan te vinken, geeft u toestemming dat we de volgende gegevens openbaar maken: 

  • Voornaam en achternaam
  • Organisatie/onderwijsinstelling 
  • URL’s
  • Korte biografie

Bovendien kunnen uw persoonsgegevens openbaar worden gemaakt in het geval van publicatie van onderzoek dat u aan ons hebt verstrekt. We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met andere entiteiten van de HeidelbergCement Group voor verwerkingsdoeleinden verwant aan de doeleinden waarvoor u in eerste instantie uw persoonsgegevens hebt verstrekt. Sommige van deze entiteiten bevinden zich in landen die niet worden beschouwd als landen met hetzelfde niveau van gegevensbescherming als de landen binnen de EER. U begrijpt en gaat akkoord met dergelijke internationale overdracht van uw persoonsgegevens door informatie in te vullen op of te uploaden via de Quarry Life Award-website.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder daarvoor een reden op te geven door contact met ons op te nemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet. We hoeven echter alleen gegevens te verwijderen die we hebben verzameld op basis van uw toestemming. Gegevens die we op een andere wettige basis hebben verzameld en verwerkt, kunnen we blijven verwerken zolang aan de vereisten van deze wettige basis is voldaan.

3. Verwerking van persoonsgegevens bij deelname aan een openbare stemming

Om een eerlijk stemproces te garanderen en dubbel stemmen te voorkomen, moeten alle kiezers zich registreren met hun e-mailadres en een wachtwoord. Nadat u uw e-mailadres hebt opgegeven op ons registratieformulier, ontvangt u een bevestigingsmail met een link waar u op moet klikken om uw registratie te bevestigen. Deze bevestigingsmail is nodig om te verifiëren dat u de eigenaar bent van het e-mailadres dat is ingevoerd. Als u niet op deze link klikt, wordt u niet geregistreerd. In dat geval verwijderen we na een korte periode automatisch ook uw e-mailadres. Wij gebruiken de persoonsgegevens die u hebt verschaft op de wettige basis van Art. 6.1 zin 1 punt f van de AVG, uitsluitend met als doel om te zorgen voor een eerlijk stemproces en om dubbele stemmen te voorkomen, hetgeen ons legitieme belang is. Uw gegevens worden kort na het einde van de stemming verwijderd.

4. Verwerking van persoonsgegevens wanneer u contact met ons opneemt

Als u ons persoonsgegevens verstrekt wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per e-mail, verzamelen en verwerken wij uw gegevens volgens Art. 6.1 zin 1 punt b van de AVG, voor de uitvoering van een contract met u of om stappen te ondernemen op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een contract of volgens Art. 6.1 zin 1 punt f van de AVG, om uw verzoek te beantwoorden, met als doeleinde het nastreven van ons legitieme belang. Het kan nodig zijn om uw verzoek en uw gegevens door te sturen naar een gelieerd bedrijf van u een antwoord te geven. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden. Meer informatie over uw rechten vindt u onder Punt 11 van dit Privacybeleid. We verwijderen persoonsgegevens die u samen met uw verzoek hebt ingediend 2 (twee) maanden na het beantwoorden of doorzenden van uw verzoek, tenzij er een andere wettige basis is om ze te bewaren. Meer informatie over het bewaren van uw gegevens vindt u onder Punt 12 van dit Privacybeleid.

5. Verwerking van gegevens via cookies en logbestanden

In overeenstemming met Art. 6.1 zin 1 punt f van de AVG, maakt onze website gebruik van zogenaamde cookies die we nodig hebben om alle functies van onze websites aan te kunnen bieden, maar ook om het gedrag van gebruikers op onze websites te analyseren. Een cookie is een klein bestand dat bepaalde gegevens opslaat over het gebruikte apparaat van een gebruiker (pc, tablet, smartphone, enz.). Wanneer een dergelijk apparaat toegang krijgt tot de website van onze server, communiceert de server met dergelijke cookies. De server kan de gegevens die in de cookie zijn opgeslagen op verschillende manieren evalueren. Cookies stellen ons in staat om bijvoorbeeld gebruikers te herkennen en te volgen. We gebruiken deze cookies omdat we een legitiem belang hebben om onze websites te optimaliseren en de websitebeleving van onze gebruikers te verbeteren. We gebruiken sessiecookies die na afloop van de browsersessie automatisch worden verwijderd, en ook permanente cookies die een vooraf ingestelde tijd op uw apparaat worden bewaard. 

U kunt cookies op elk gewenst moment uit uw browser verwijderen. Bovendien kunt u via uw browserinstellingen cookies volledig of alleen voor specifieke websites accepteren of uitzetten. meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens via cookies vindt u onder Punt 6 van dit Privacybeleid over Google Analytics.

In overeenstemming met Art. 6.1 zin 1 punt f van de AVG, gebruikt elke afzonderlijke webpagina logbestanden, dat wil zeggen dat voor elke pagina de toegangsgegevens worden opgeslagen in het serverlogboek. Het opgeslagen gegevensbestand bevat de volgende details:

  • Uw IP-adres, de datum, het tijdstip, het geopende bestand, de status, het verzoek dat uw browser naar de server heeft verzonden, de hoeveelheid verzonden gegevens en de webpagina van waaruit u de opgevraagde pagina (verwijzende URL) hebt geopend, evenals
  • De product- en versiegegevens van de gebruikte browser, uw besturingssysteem en uw land van herkomst.

Logdata worden om de 14 dagen automatisch verwijderd; dat wil zeggen dat alle bewaarde gegevens onherstelbaar worden verwijderd. Deze tijdelijke opslag is alleen bedoeld om onze websites te beschermen tegen aanvallen of misbruik. Wij gebruiken deze loggegevens niet voor andere doeleinden.

6. Google Analytics

In overeenstemming met Art. 6.1 zin 1 punt f van de AVG, maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, een bedrijf dat georganiseerd is en bestaat naar Iers recht (registratienummer: 368047), gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Analytics gebruikt “cookies”, dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Het kan niet worden uitgesloten dat de door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt doorgestuurd naar Google servers in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

In overeenstemming met Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1250 van de Commissie van 12 juli 2016 is de overdracht toegestaan van een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker in de Europese Unie naar organisaties in de Verenigde Staten die zich via het US Department of Commerce hebben gecertificeerd en zich daarmee hebben verbonden aan de EU-VS Privacy Shield Framework Principles. Google LLC gevestigd in de Verenigde Staten en haar Amerikaanse dochtermaatschappijen die volledig in eigendom zijn, hebben zich middels zelf-certificering verbonden aan de EU-VS Privacy Shield Framework Principles, en hebben toegezegd deze te zullen naleven.

Indien IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, zal Google van tevoren het IP-adres inkorten voor de lidstaten van de Europese Unie en voor andere partijen bij de overeenkomst ten aanzien van de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar Google-servers in de VS en daar ingekort. IP-anonimisering is actief op deze website. Google gebruikt deze informatie om namens ons uw gebruik van de website te evalueren, rapportages over de activiteit op de website samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot activiteiten op de website en internetgebruik aan de websiteprovider te verstrekken. We hebben een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze websites en onze marketing te optimaliseren.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door dit in uw browser in te stellen. Bovendien kunt u voorkomen dat Google gegevens verzamelt en gebruikt (cookies en IP-adres) door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

Let op: u moet tracking deactiveren voor elke afzonderlijke browser die u gebruikt om helemaal te voorkomen dat Google Analytics u volgt. Houd er ook rekening mee dat u opnieuw wordt gevolgd als u de opt-out-cookie verwijdert of als deze verloopt.

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/ (externe link naar Google).

7. Google Maps 

Op onze websites gebruiken we Google Maps, een dienst van Google Ireland Limited, een bedrijf dat georganiseerd is en bestaat naar Iers recht (registratienummer: 368047), gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: Google). Door deze dienst op onze websites op te nemen, kunnen gegevens van websitebezoekers worden overgedragen aan Google. Het kan niet worden uitgesloten dat persoonlijke data wordt overgedragen naar de Google servers in de Verenigde Staten. Deze verwerking vindt plaats op de wettelijke basis van Art. 6.1 zin 1 punt f van de AVG, vanwege ons legitieme belang om onze websites aantrekkelijker te maken voor bezoekers. Met Google Maps kunnen we een interactieve kaart aanbieden waarop bezoekers van onze website onze locaties kunnen laten weergeven en een routebeschrijving kunnen genereren.  

In overeenstemming met Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1250 van de Commissie van 12 juli 2016 is de overdracht toegestaan van een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker in de Europese Unie naar organisaties in de Verenigde Staten die zich via het US Department of Commerce hebben gecertificeerd en zich daarmee hebben verbonden aan de EU-VS Privacy Shield Framework Principles. Google LLC gevestigd in USA en haar Amerikaanse dochtermaatschappijen die volledig in eigendom zijn, hebben zich middels zelf-certificering verbonden aan de EU-VS Privacy Shield Framework Principles, en hebben toegezegd deze te zullen naleven.

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/ (externe link naar Google).

8. Insluiten van YouTube-video’s (embedding)

Op onze websites gebruiken we de diensten van Google Ireland Limited, een bedrijf dat georganiseerd is en bestaat naar Iers recht (registratienummer: 368047), gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, welke de YouTube services in EEA en Zwitserland beheerd (hierna: YouTube) voor het insluiten van video’s. Wanneer u zo’n video afspeelt, stuurt YouTube een cookie naar uw browser (zie Punt 5 van dit Privacybeleid). Met deze cookie kan YouTube uw herkennen wanneer u YouTube of een andere website bezoekt met ingesloten YouTube-video’s. U kunt cookies op elk gewenst moment uit uw browser verwijderen. Informatie over de verwerking van uw gegevens via YouTube is te vinden op de YouTube-website: www.youtube.com (externe link naar YouTube). Het kan niet worden uitgesloten dat de door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt doorgestuurd naar Google servers in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

Google LLC gevestigd in de Verenigde Staten en haar Amerikaanse dochtermaatschappijen die volledig in eigendom zijn, zijn zelf-gecertificeerd als onderdeel van EU/VS Privacy Shield. In overeenstemming met Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1250 van de Commissie van 12 juli 2016 is de overdracht toegestaan van een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker in de Europese Unie naar organisaties in de Verenigde Staten die zich via het US Department of Commerce hebben gecertificeerd en zich daarmee hebben verbonden aan de EU-VS Privacy Shield Framework Principles. Google heeft zich middels zelf-certificering verbonden aan de EU-VS Privacy Shield Framework Principles, en heeft toegezegd deze te zullen naleven.

9. Encryptie

Gegevens die u op onze website invoert, worden in gecodeerde vorm (SSL) verzonden. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om onze website en andere systemen te beveiligen tegen verlies van, vernietiging van, toegang tot, wijziging van of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.

10. Categorieën ontvangers van de persoonsgegevens; gegevensoverdracht naar een derde land

Dienstverleners en ondersteunende diensten die door ons worden ingezet of aangesteld in verband met de website, zoals de hostprovider, bureaus, IT-serviceproviders en de serviceprovider vermeld in Punten 6 tot 8 van dit Privacybeleid, hebben mogelijk toegang tot uw persoonsgegevens. Voor zover deze dienstverleners en ondersteunende diensten namens ons gegevens verwerken, handelen ze echter alleen volgens onze instructies; voor deze verwerking hebben we strenge contracten met ze afgesloten. Dit is van overeenkomstige toepassing op dienstverleners die statutair gezeteld zijn in een derde land (buiten de EU/EER).

11. Uw rechten

Krachtens Art. 15 van de AVG hebt u het recht op kosteloze inzage in uw persoonsgegevens en informatie over de verwerking ervan. Bovendien hebt u krachtens Art. 16 tot 18 van de AVG het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren, te laten wissen of de verwerking ervan te beperken.

Krachtens de bepalingen van Art. 20 van de AVG hebt u het recht om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verschaft, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat op te vragen, en het recht om deze gegevens ongehinderd door te sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke. 

Bovendien hebt u krachtens Art. 21.1 van de AVG het recht om op elk moment, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd op punt e of f van Art. 6.1 zin 1 van de AVG, inclusief profilering op basis van die bepalingen. We zullen voldoen aan de bovengenoemde verzoeken indien en voor zover dergelijke naleving volgens de toepasselijke wetten verplicht is. Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft de betrokkene krachtens Art. 21.2 van de AVG te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van deze persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Een verzoek met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u sturen naar onze contactgegevens zoals vermeld aan het begin van dit Privacybeleid of in het impressum van onze website.

Elke betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit over vermeende inbreuk op de privacy.

12. Bewaarperiode en routinematige verwijdering van gegevens

Voor zover hierboven niet anders expliciet wordt vermeld, verwerken en bewaren we persoonsgegevens alleen gedurende de periode die nodig is om de doeleinden van de verwerking te bewerkstelligen, of zolang als de wettelijke wetgeving ons vereist om dergelijke gegevens te verwerken en/of te bewaren.

Als het doel van de verwerking niet langer van toepassing is of als de geldende wettelijke bewaarplicht verloopt, zullen we gegevens automatisch verwijderen of de verwerking van gegevens beperken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.