Odchyt do vrší je poměrně nová a velice efektivní metoda odchytu obojživelníků a vodních bezobratlých. Past je většinou umístěna v litorální (pobřežní) zóně (obrázek 1). Musí částečně vyčnívat z vody, aby odchycená zvířata mohla dýchat. Nutností je také přivázání pasti, aby neodplavala a vložení plovoucího předmětu (PET láhev, polystyren) do pasti, aby se nepotopila. Jsou užívány dvě velikosti pastí – 50x23x23 cm a 80x28x28 cm (obrázek 2). Drátěná konstrukce pokrytá zelenou 4mm nylonovou sítí umožňuje snadné skládání a transport pastí. Na pasti jsou dva zipy – větší na vybírání živočichů a menší na plnění kapsy na návnadu (obrázek 3), jako kterou používáme kuřecí játra. Ústí pasti je adaptováno na menší průměr vrchní částí PET láhví na průměr 2,5 a 3,5 cm (obrázky 4, 5 a 6). Připravené a návnadou naplněné pasti jsou umístěny do vody (většinou večer), opatřeny cedulkou s informací o výzkumu a zkontrolovány a vybrány druhý den ráno.

Na obrázku 7 můžete vidět jarní údržbu a přípravu pastí.