PTAKI
Tereny Kopalni Surowców Mineralnych Ruda są różnorodne pod względem ukształtowania. Oddziaływanie na obszarze trzech wsi: Ruda, Budziska i Turze oraz w dolinie rzeki Odry powoduje, że teren może stanowić oazę dla wielu ptaków. Podmokłe tereny przyciągają czajki, które wracając w lutym ze swoich zimowisk potrzebują terenu, którego grunt jest miękki i zasobny w pokarm. Natomiast otwarte tereny, w tym tereny sąsiadujące z obszarami wiejskimi przyciągają dudki.

PŁAZY I GADY
Do obserwacji i badań wykorzystane zostaną naturalne obniżenia terenu, w postaci płytkich zbiorników wodnych. Będą to miejsca wykorzystywane m.in. przez płazy, które w swoim cyklu rozwojowym potrzebują wody. Do najliczniejszych gatunków herpetofauny w Polsce należą: traszka grzebieniasta, traszka zwyczajna, kumak nizinny, ropucha szara, ropucha zielona, rzekotka drzewna, żaba trawna, padalec zwyczajny, jaszczurka zwinka, czy zaskroniec zwyczajny.

OWADY
Pomoc zapylaczom i zachęcenie społeczeństwa do działań podnoszących świadomość na temat ich znaczenia w miejskim ekosystemie jest działaniem niezwykle ważnym, ale i trudnym. Najpowszechniej znana pszczoła miodna, jest tylko jednym z przedstawicieli bogatego świata przyrody, kryjącego niezwykłe bogactwo gatunków, odmian i kształtów. Wśród zapylaczy warto wymienić wyjątkowe owady jakimi są: murarka leśna, murarka ogrodowa, makatka zbójnica, obrostka pospolita, pszczolinka ruda, lepiarka jedwabniczka, czy trzmiele kamiennniki, trzmiele rude.