Kopalnia położona jest na obszarze trzech wsi: Ruda, Budziska i Turze, w dolinie rzeki Odry. Teren jest niezwykle trudny, ale posiadający duży potencjał przyrodniczy. Serię złożową budują utwory pochodzenia rzecznego, a głównymi produktami eksploatacji są: piaski, żwiry i otoczaki. Obszary wokół kopalni użytkowane są głównie rolniczo, co pozwala mieć nadzieję na obserwację wielu ptaków związanych z łąkami i gruntami rolnymi. Tak też było podczas naszej pierwszej wizyty. Udało nam się usłyszeć skowronka (Alauda arvensis), który na tereny lęgowe przylatuje już w lutym.

W porozumieniu z przedstawicielami KSM Ruda wybraliśmy dwa reprezentatywne miejsca, w których zostaną wykonane zbiorniki wodne przeznaczone dla płazów oraz jako wodopój dla ptaków. W tym celu pogłębione zostaną miejsca, w których naturalnie zbiera się woda opadowa oraz z wiosenny roztopów. Miejsca te znajdują się nieopodal dużego zbiornika wodnego powstałego po zakończeniu eksploatacji surowców. Staw już teraz odwiedzany jest przez kaczki krzyżówki (Anas platyrhynchos).

Podczas powrotu z miejsca, gdzie prowadzony będzie nasz projekt, udało nam się zaobserwować samca bażanta (Phasianus colchicus), który szukał pokarmu w jednym z rowów melioracyjnych, nieopodal drogi dojazdowej do pobliskich pól. Natomiast na jednym z nielicznych drzew wylądowała sroka (Pica pica), która obserwowała swój obszar lęgowy. Warto zwrócić uwagę, że sroki mają jeden lęg w roku, a swoje gniazda zaczynają budować już w lutym.