Wśród ptaków wyróżniamy te, które zakładają gniazda samodzielnie oraz takie, które do wyprowadzenia lęgów potrzebują dziupli. Twory te mogą powstać w sposób samoczynny (np. w wyniku wyłamania konaru drzewa, czy procesu próchnienia) lub są wykuwane przez ptaki (jako miejsca lęgowe lub spiżarnie).

Ptaki , które gnieżdżą się w dziuplach, norach lub szczelinach skalnych to "dziuplaki". Wyróżniamy wśród nich dziuplaki pierwotne (dzięcioły i niektóre sikory), wykuwają dziuple samodzielnie oraz dziuplaki wtórne takie, które korzystają z dziupli istniejących (większość dziuplaków, w tym gągoł, sowy, dudek, szpak, kowaliki).

Zadaniem projektu jest określenie jakie gatunki ptaków preferują siedliska wokół Kopalni
Surowców Mineralnych “Ruda”. Dlatego podczas realizacji badań powieszone zostaną
budki lęgowe. Zakupione przez nas budki otwierają się na tzn. „zakładkę” i gwóźdź, a od wewnątrz deski
są nieheblowane i mają listewki (co ułatwia pisklętom wdrapanie się z gniazda do otworu wlotowego).

Typy budek:
- kowalik (dla ptaków żerujących na pniach drzew),
- kopciuszek (dla gatunków preferujących otwarte budki),
- A1 (przeznaczone głównie dla sikor modrych),
- D (wykorzystywane przez szpaki i dudki),
- E (z myślą o puszczykach zwyczajnych, gągołach, traczach nurogęsiach i kawkach).

Budki zostały zaimpregnowane, aby przedłużyć ich trwałość.