W czasach, gdy coraz mniej uwagi poświęca się ochronie przyrody, należy dążyć do edukowania społeczeństwa o unikatowej wartości flory i fauny. W dniu dzisiejszym obchodzimy Światowy Dzień Wróbla oraz Światowy Dzień Żaby. W ten sposób, chcemy poruszyć kwestię zanikania siedlisk, w których wróble, czy żaby miałyby warunki do rozwoju, rozmnażania i odpoczynku.

Przy okazji postanowiliśmy zaprezentować Wam nasze logo.
Propozycja zawiera najważniejsze elementy projektu:
- skróconą nazwę projektu;
- wizerunki: czajki, żaby oraz motyla, jako przedstawicieli poszczególnych grup zwierząt, które chronimy w ramach projektu;
- nazwę konkursu;
- motyw parasola, który symbolizuje ochronę: ptaków, płazów i gadów oraz owadów*.

* Najważniejsze gatunki dla projektu to dudek i czajka. To one stanowią trzon do stworzenia warunków przyjaznych dla wielu innych gatunków zwierząt. Tym samym te dwa ptaki stanowią gatunki osłonowe lub parasolowe (ang. umbrella species). Ich ochrona przyczynia się do poprawy warunków życia wielu innych, współwystępujących gatunków, a także do dbałości o ich siedliska.

Logo tworzy spójną całość i będzie sygnowało wszystkie nasze dalsze działania.