W dniu 18 marca 2022 r. udaliśmy się na teren Kopalni Surowców Mineralnych Ruda, w celu kontynuowania naszych działań w ramach projektu pn. „Ochrona awifauny i płazów poprzez poprawę warunków siedliskowych na terenach kopalni Ruda”. Obecnie są już wykopane dwa obniżenia terenu dla płazów. W trakcie wizyty stwierdziliśmy, iż jedno z nich wymaga jeszcze pogłębienia.

Głównym celem naszej wizyty było jednak powieszenie budek lęgowych dla ptaków, aby w pierwszym dniu wiosny mogły już z nich korzystać. Zawiesiliśmy pięć budek lęgowych, po jednej z każdego typu tj: kopciuszek, kowalik, A1, D i E. Umieszczając je na drzewach - dębach i olchach - mieliśmy na uwadze, by wloty do budek znajdowały się w innym kierunku geograficznym niż południowy, ponieważ w letnie dni ptakom i ich pisklętom mogłoby być zbyt gorąco. W każdej budce umieszczone zostały trociny, by ptakom łatwiej było założyć w nich gniazda. Piękna pogoda sprzyjała nam w pracach związanych z montażem budek i w dość krótkim czasie mogliśmy podziwiać efekt naszych prac, widoczny na zdjęciach.