Mimo niesprzyjającej aury dudki (Upupa epops) rozpoczęły powroty na obszary lęgowe w Polsce. Ten przepiękny ptak mierzy zaledwie 25-32 cm. Jego upierzenie charakteryzuje się: gliniastopomarańczowym ubarwieniem z czarno-biało pręgowanym grzbietem i skrzydłami. Do tego ma czarny ogon z białą przepaską.

W 2005 roku liczebność dudka w naszym kraju szacowano na zaledwie 4 tysiące par. W przełożeniu na powierzchnię Polski (312 679 km2) dało to wtedy 1 osobnika na 39,08 km2. Zmiany w rolnictwie, w tym brak wypasu bydła przez rolników oraz chemizacja upraw spowodowały, że populacja dudka w Polsce jest niestabilna.

Na terenie KSM Ruda zawiesiliśmy budkę typu D. Teren wokół tej lokalizacji to ekosystem śródpolny z dużym zbiornikiem wodnym. Dlatego podczas kolejnych wizyt na obszarze projektu będziemy obserwować, czy budka lęgowa została już zajęta przez dudki.

Na podstawie analizy danych z portalu Euro Bird dotyczących przemieszczania się dudków widać, że ptaki rozpoczęły intensywną migrację i wracają na tereny lęgowe w Polsce. W pierwszych dniach kwietnia odnotowano 8 obserwacji dudków, w tym 3 przypadki w województwie śląskim (baza danych Ornitho.pl). Szczegółowe dane przedstawiono na grafikach dołączonych do wpisu.