W dniu 8 kwietnia 2022 r. na terenie KSM Ruda stwierdziliśmy obecność niezwykłego ptaka. Był nim drobny ptak o drapieżnym trybie życia – dzierzba gąsiorek (Lanius collurio).

Po analizie danych w portalu Ornitho.pl oraz międzynarodowym EuroBird okazało się, że jest to pierwszy osobnik w Polsce w 2022 roku! Obserwacja jest unikatowa ponieważ, ptak ten zimuje w Afryce i do naszego kraju wraca dopiero w maju.

Udało nam się ustalić, że obserwowany osobnik jest samcem. U gąsiorków występuje wyraźny dymorfizm płciowy. Samiec ma czarny, hakowato zagięty dziób. Posiada także czarną maskę wokół oczu, jasnoszarą głowę aż po kark i biały, nieco brązowawy po bokach spód ciała. Szare są natomiast: kuper oraz pokrywy nadogonowe. Samczyki posiadają też brązowe skrzydła i wierzch ciała. Wszystkie te elementy posiadał zaobserwowany przez nas ptak.

Gąsiorek długo obserwował teren z napowietrznej linii energetycznej. To także typowe zachowanie tego ptaka. Aby zdobyć pokarm musi przesiadywać na eksponowanych miejscach i wyczekiwać na swoją ofiarę.

Niezwykłość tej obserwacji ma również związek ze wskaźnikiem Farmland Bird Index, będący opisem stanu wartości przyrodniczych krajobrazu rolniczego. Wskaźnik ten jest ustalany dla 22 gatunków ptaków, w tym gąsiorków, czajek, skowronków, dymówek, potrzeszczy, trznadli i szpaka. Każdego z tych ptaków stwierdziliśmy podczas naszego ostatniego pobytu, a lista ptaków została wprowadzona do ogólnopolskiej bazy danych.