Podczas poprzednich wizyt ocenialiśmy warunki siedliskowe, w tym skład gatunkowy drzew oraz typ gleby. Udało nam się ustalić, że wokół zbiorników wodnych znajdują się głównie dęby szypułkowe oraz olchy czarne. Natomiast rosnące wokół rośliny są typowe dla gleb o odczynie zasadowym.

To wszystko pozwoliło nam wybrać takie gatunki drzew, które dobrze zniosą trudne warunki siedliskowe wokół kopalni surowców mineralnych. Nasz wybór padł na olchy czarne (Alnus glutinosa), wiązy szypułkowe (Ulmus laevis) oraz głoga jednoszyjkowego (Crataegus monogyna).

Wykopanie dołów pod szpaler 8 sztuk olszy czarnych sprawiło nam wiele trudności, szczególnie, że nasze sadzonki posiadały odkryty system korzeniowy. Wybraliśmy taki materiał, ponieważ został zaprawiony mikoryzą oraz drzewa tego gatunku naturalnie porastają rowy melioracyjne i okolice stawów. Tym samym nasze olsze czarne stanowić będą spójną koncepcję oraz stanowić będą zieleń izolacyjną od strony drogi. Owocujące okazy staną się w przyszłości źródłem pożywienia dla czyży i czeczotek.

Przed olchami posadziliśmy 24 sadzonki wiązu szypułkowego, nazywanego także limakiem. W celu wkopania sadzonek użyliśmy sprzętu wykorzystywanego do nasadzeń leśnych, czyli kosturów. Młode drzewa zostały zasilone mieszanką ziemi ogrodowej oraz z kopców kretów. Dodatkowo posadziliśmy głoga jednoszyjowego, który w przyszłości zaowocuje i da pożywienie: rudzikom, kosom, jemiołuszkom, drozdom, a gąsiorkom pozwoli na bezpieczne zakładanie gniazd.