Ochrona naszej planety powinna odbywać się codziennie, nie tylko w tym jednym, wyjątkowym dniu w roku.

Pamiętajmy więc o proekologicznych postawach, a przede wszystkim nie niszczmy tego, co mamy cenne dokoła siebie. Nie zaśmiecajmy pięknych lasów, nie wypalajmy łąk, segregujmy śmieci, przesiądźmy się z auta na rower lub komunikację miejską, oszczędzajmy energię elektryczną. Nie myślmy tylko o sobie, nie bądźmy egoistami. Szanujmy i ratujmy to, co jeszcze pozostało na naszej planecie.

Z okazji Dnia Ziemi postanowiliśmy uprzątnąć teren, na którym realizowany jest nasz projekt. W szczególności chcieliśmy usunąć szklane i plastikowe butelki z rowu melioracyjnego przylegającego ściśle do obszaru, na którym realizujemy projekt. Potłuczone szkło może ranić skaczące lub pełzające płazy. Jednocześnie w okresie letnim może być ono przyczyną pożaru. Już po uprzątnięciu niewielkiego terenu zebraliśmy dwa duże worki śmieci – głównie szkła i plastiku.

Pamiętajmy, że tworzywa sztuczne rozkładają się od 100 do nawet 1000 lat. Dla przykładu: papierki po cukierkach zostają z nami przez 450 lat, a reklamówki 400 lat. Niedopałek papierosa rozkłada się do 5 lat. Natomiast szklane butelki rozkładają się aż do 4000 lat! Dlatego tak ważne jest by nie zaśmiecać środowiska, a odpady segregować i wyrzucać do odpowiednich pojemników, przeznaczonych do poszczególnych typów surowców.