Kopalnia Ruda położona jest w całości na terenie Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. W jego północno-zachodniej części położone jest złoże kruszywa "Ruda". Ponadto w odległości około 5 km od terenu objętego eksploatacją znajduje się Rezerwat "Łężczok", w obrębie którego wyodrębniono również jeden obszar sieci Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków "Stawy Łężczok". Natomiast w kierunku zachodnim, w odległości około 5 km od terenu objętego eksploatacją złoża "Ruda", na terenie województwa opolskiego zlokalizowany jest Obszar Chronionego Krajobrazu "Rejon Wronin-Maciowakrze". Wymienione obszary mają na celu ochronę cennych, dzikich obszarów przyrodniczych.

Natomiast w odległości 55 km od KSM Ruda znajduje się ogród zoologiczny w Ostrawie (Czechy), a w odległości 65 km zlokalizowany jest ogród zoologiczny w Chorzowie (Polska). Takie miejsca pełnią ważną funkcję edukacyjną. Liczne tablice edukacyjne i opisy gatunków zwierząt i roślin pozwalają odwiedzającym poznać rolę poszczególnych elementów środowiska. W Ostrawie możemy zobaczyć m.in. czajki płatkolice, które są australijskimi krewnymi naszych rodzimych czajek, dla których tworzymy nasz projekt. W tamtym miejscu możemy także zobaczyć ścieżkę edukacyjną z figurami płazów oraz gadów i specjalną strefę, która umożliwia im przetrwanie i rozmnażanie. Dlatego tak ważne jest zdobywanie wiedzy, aby móc wykorzystywać ją dla ochrony zwierząt i roślin.