Każdy z nas może zrobić coś dobrego dla owadów. Dlatego też pojęliśmy się stworzenia środowiska przyjaznego pszczołom (jako organizmu parasolowego) oraz innym zapylaczom. Opracowaliśmy zestawienie bylin oraz zakupiliśmy nasiona rodzimych roślin łąkowych, które wprowadzone na naszym terenie polepszą warunki życia zwierząt. Łąka, którą utworzymy ma również zwrócić uwagę lokalnych interesariuszy na konieczność prowadzenia działań podnoszących świadomość na temat znaczenia zapylaczy i dzikich ptaków w przekształconym przez człowieka ekosystemie.

Wśród roślin, które wybraliśmy są m.in.
Iris pseudacorus - kosaciec żółty
Iris sibirica - kosaciec syberyjski
Geranium pratense - bodziszek łąkowy
Allium angulosum - czosnek kątowaty
Centaurea jacea - chaber łąkowy
Lythrum salicaria - krwawnica pospolita
Salvia pratensis - szałwia łąkowa
Lychnis flos cuculi - firletka poszarpana
Lysimachia nummularia - tojeść rozesłana
Trollius europaeus - pełnik europejski.