Wybór gatunków poprzedzony był szczegółowymi badaniami składu gleby oraz wód znajdujących się na tym terenie. Na tej podstawie autorzy wybrali do posadzenia: wierzbę szarą, śliwę tarninę, dąb szypułkowy, wiśnię ptasią oraz głóg. Tarnina oraz głóg zostały posadzone po to, by dawać schronienie oraz pożywienie dla ptaków takich jak: gąsiorek, kapturka, drozd śpiewak, czy grubodziób.

Warto w tym momencie zaznaczyć, iż na terenie kopalni zauważyliśmy już m. in. gąsiorka (o czym raportowaliśmy jako pierwsi w Polsce), a ostatnio także srokosza. Oznacza to, iż założenia poprzedniego projektu zostały zrealizowane i warto korzystać z wypracowanych dobrych praktyk. Podczas poprzedniej wizyty wraz z wolontariuszami posadziliśmy sadzonki: dębu szypułkowego, olszy czarnej, czy buków pospolitych – gatunków, które już rosną w okolicy i które pomogą zrealizować nasz cel, tj. zwiększyć bioróżnorodność i polepszyć warunki bytowania ptaków na terenie kopalni Ruda. Jest to o tyle istotne, że majowe obserwacje pozwoliły nam stwierdzić pierwsze osobniki sójki i sikory modrej, które dotychczas nie występowały na tym terenie.