Światowy Dzień Ptaków Wędrownych (WMBD, 14.05.2022 r.) ma związek z konwencją o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt. Jego znaczenie w Polsce jest istotne, bo to tu krzyżują się powietrzne szlaki łączące trzy kontynenty (Europę, Azję i Afrykę). Dlatego skupimy się na szczególnych gatunkach ptaków należących do wskaźnika FBI. Wśród nich są też ptaki, które stwierdziliśmy na terenie KSM Ruda.

Kluczowymi ptakami naszego projektu są: czajka i dudek. To te ptaki stanowią gatunki parasolowe i ich ochrona pomaga innym gatunkom. Największe nagromadzenie czajek odnotowaliśmy 18 marca 2022 r. Było ich wtedy aż 18 a 6 z nich utworzyło pary. W przypadku dudka sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo ich migracja z zimowisk jeszcze trwa. Dlatego zamontowaliśmy dla niego budki typu B i D, aby po powrocie miał, gdzie złożyć jaja.

Niezwykle cieszy nas obecność bocianów białych oraz żurawi. Te pierwsze odbudowały gniazdo i są w trakcie lęgów. Drugi gatunek przylatuje do nas w celu poszukiwania pokarmu. Bardzo liczne są natomiast populacje: szczygłów, trznadli i skowronków, które na terenach rolnych wokół naszych stawów czują się doskonale. Ewenementem jest gąsiorek. Jak wynika z naszych informacji zaobserwowany przez nas samczyk był pierwszym w Polsce w tym roku. Niemal za każdym razem, gdy przyjeżdżamy realizować projekt mogliśmy obserwować bażanty. Mniejsze od niego kuropatwy, dotychczas słyszeliśmy tylko w oddali. Mamy nadzieję, że niedługo będziemy mogli je także oglądać.