Mając na uwadze cel projektu – zwiększenie bioróżnorodności i poprawę warunków bytowania przedstawicieli fauny, utworzyliśmy na terenie KSM Ruda łąkę kwietną. Zaczęliśmy od wytyczenia terenu o powierzchni około 100m2. Następnie skopaliśmy teren wokół, by łatwiej było go odnaleźć gdy teren pokryje łąka. Pozostały teren został starannie wygrabiony i oczyszczony z kamieni i korzeni.

Na tak przygotowanym terenie mogliśmy rozpocząć wysiew nasion jednorocznych oraz wieloletnich. Zaczęliśmy od wysiania nasion słonecznika wzdłuż krawędzi najbliżej zbiornika wodnego. Tuż obok wysiane zostały nasiona dzikich roślin przeznaczone dla ptaków. A pośrodku terenu łąki wysialiśmy nasiona pochodzące z mieszanki przyjaznej pszczołom, w skład której wchodzą: chaber, bławatek, cząber ogrodowy, gipsówka, koniczyna biała, koper ogrodowy, nagietek, złocień, kąkol polny, len trwały, szałwia, jeżówka, żmijowiec, rumianek, gorczyca, łubin. Wzdłuż przedniej granicy łąki wysialiśmy nasiona facelii i maku.

Aby uniknąć wydziobania nasion przez dość licznie występujące na terenie gatunki ptaków, nasiona przysypaliśmy cienką warstwą ziemi ogrodowej a następnie udeptaliśmy teren. Na koniec cały obszar łąki podlaliśmy wodą. Liczymy na to, że w przyszłości łąkę chętnie odwiedzą pszczoły, trzmiele i inne owady zapylające. Na jesieni planujemy wykoszenie terenu łąki, a następnie usunąć ścięte rośliny wytrząsając z nich nasiona na podłoże, by w kolejnym roku również łąka kwietna przyciągała owady zapylające.