W przeobrażonym przez człowieka świecie na zwierzęta czyha wiele niebezpieczeństw. Wszelkie odpady (jak puszki, czy szkło), ostre skały i kamienie oraz siatki druciane, mogą być bardzo niebezpieczne dla płazów i gadów. Zwierzęta kaleczą się o nie, a następnie na skutek zakażeń różnego typu, łatwo giną. Dlatego wśród naszych działań podejmowaliśmy się m.in. zbierania śmieci (o czym pisaliśmy wcześniej).

Równocześnie postanowiliśmy stworzyć dla płazów i gadów kopiec, który imitować ma pryzmę kompostową. Część z tych zwierząt spędza sen zimowy na dnie zbiorników wodnych. Natomiast inne zimują zagrzebane na lądzie. Ropuchy zielone i szare powinny mieć schronienie np. pod dużym kawałkiem kory lub kamieniem. Paskówka i grzebiuszka potrzebują grubej warstwy ziemi.

Dlatego w okolicy naszego oczka zrobiliśmy dwa reprezentatywne miejsca. Jedno z nich tworzą: fragmenty martwego drewna z topoli, kora oraz drobne gałęzie ze złamanego drzewa. Drugie miejsce to kopiec z łagodnymi ściankami, aby umożliwić płazom wejście i wyjście z kryjówki. Kopiec tworzą korzenie roślin, wygrabiona trawa, liście, szyszki sosny i kora. U podstawy ułożyliśmy cegły, aby jaszczurki mogły się na nich wygrzewać. Tę samą rolę ma spełniać spory głaz umieszczony z drugiej strony zbiornika.

Zadbaliśmy również o to, aby przybrzeżną strefę oczka wodnego obsadzić roślinnością typową dla tego siedliska np. tojeścią rozesłaną i taką pod których liści skryją się młode osobniki np. pod bodziszkiem łąkowym.