Gdy przyjechaliśmy na teren projektu chcieliśmy zobaczyć jak przyjęły się sadzonki drzew i bylin oraz ocenić stan zasiedlenia wykonanych zbiorników wodnych. Nie spodziewaliśmy się, że podczas obserwacji terenu zobaczymy nowe gatunki ptaków!

Największą niespodziankę zrobiła nam para rybitw rzecznych (Sterna hirundo)! Jest to gatunek chroniony, który został wymieniony w Dyrektywie ptasiej. Ptak ten prowadzi dzienny tryb życia i jest z reguły stadny. Dlatego też zaskoczyła nas obecność tylko jednej pary. Chociaż naukowo stwierdzone są przypadki pojedynczych lęgów i żerowania.

Dla nas obserwacja rybitwy rzecznej jest o tyle cenna, że gatunek ten jest silnie przywiązany do miejsca wyklucia się oraz miejsc gniazdowania. Pokazuje to, że teren KSM Ruda jest wieloletnim siedliskiem rybitw. Ponadto niemieckie badania stwierdzają że 66% par pozostaje sobie wierna przez wiele lat. Dlatego tak cieszy nas, że wyspa na środku stawu została zajęta właśnie przez rybitwy.

W Polsce uznaje się, że gatunek ten zagrożony jest w wyniku likwidacji wysp na dużych rzekach i stawach hodowlanych. Tak więc nasz projekt ma ogromny potencjał dla ochrony tego unikatowego gatunku ptaka. Liczymy na to, że za około 21-23 dni (tyle trwa wysiadywanie jaj) będziemy mogli obserwować karmienie piskląt przez rodziców. Tym bardziej, że lęgi na wyspie zabezpieczają jaja przed drapieżnictwem ze strony: lisów, jenotów, czy norek amerykańskich.