W dniu 21 czerwca 2022 roku, nasz projekt zagościł w Przedszkolu Miejskim nr 47 – „Słoneczko” w Sosnowcu. Od początku realizacji projektu zależało nam na tym, aby przekazywane przez nas treści przyrodnicze trafiały do różnych grup wiekowych. Tym razem były to przedszkolaki. Głównym celem było zbliżenie dzieci do przyrody i ukształtowanie opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt.

Zajęcia prowadzone były w głównej mierze poprzez zabawę. Wszystkie dzieci otrzymały drewniane wizerunki: ssaków, ptaków i liści drzew, które miały dopasować do odpowiednich karteczek z nazwami gatunkowymi. Przy okazji omówione zostały miejsca ich występowania.

Kolejnym pomysłem na przyjazną i skuteczną edukację ekologiczną było dopasowywanie nasion, szyszek i liści do obrazków drzew. Na tym etapie wykorzystane zostały także modele jajek, które dzieci musiały połączyć ze zdjęciami: czajki, kawki, dudka i sikory.

Na zakończenie naszego spotkania dzieci zostały podzielone na 8 grup, których zadaniem było wykonie prac dotyczących piękna przyrody. Widząc zaangażowanie przedszkolaków można mieć nadzieję, że wyrośnie z nich pokolenie wrażliwe na potrzeby przyrody.

Pokazuje to także, że kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym powinno być jedną z podstawowych dziedzin edukacji. Dzieci nauczone proekologicznego myślenia w późniejszym etapie rozwoju będą w stanie dbać o środowisko i szanować jego elementy.