Zanim przejdziemy do opisu poszczególnych gatunków ptaków chcemy zwrócić uwagę na bardzo ważny element. Im większa jest różnorodność zwierząt na danym terenie, tym stabilniejszy jest ekosystem i łatwiejsze jest utrzymanie równowagi ekologicznej.

Czas przejść do naszych lotników. Najliczniejszą grupę spośród 3 wymienionych gatunków stanowią jaskółki dymówki. Podczas jednej z naszych wizyt naliczyliśmy aż 39 osobników. Ich charakterystycznymi cechami są: ceglaste podgardle, długi i ciemny ogon oraz granatowy połysk piór. Dymówki zakładają gniazda wewnątrz budynków. Długość ich ciała wynosi 17-22 cm.

Drugim gatunkiem jaskółek pod względem liczebności są oknówki. Bardzo często widujemy je w towarzystwie tych wyżej opisanych. Oknówki możemy rozpoznać po krótkim ogonie, białym podgardlu i krótkim ogonie z białą nasadą. Jest też nieco mniejsza (13-15 cm). Gniazda buduje na zewnątrz budynków.

Dużą niespodzianką było pojawienie się jaskółek brzegówek. Jednakże bliskość kopalni powoduje, że mają one dobre warunki do założenia kolonii na stromych brzegach skarp, gdzie wydobywane są surowce mineralne. Podczas lotu widać jedną z najbardziej charakterystycznych cech tego gatunku – ciemne pokrywy podskrzydłowe. Upierzenie jest bladobrązowe z białą przepaską na piersi. Brzegówki są najmniejszymi z zaobserwowanych przez nas jaskółek (12-13 cm). Gniazda zakładają w samodzielnie wygrzebanych norach długich na 50–60 cm.