W ramach naszego projektu „Ochrona awifauny i płazów poprzez poprawę ich naturalnego siedliska na terenie KSM Ruda” prowadzimy m.in. inwentaryzację przyrodniczą. Na terenie pokopalnianym odnaleźliśmy przepięknego dęba szypułkowego (Quercus robur). Postanowiliśmy zmierzyć jego obwód, aby oszacować jego wiek. Pomiaru dokonaliśmy na wysokości 130 cm. Dowiedzieliśmy się, że jego obwód to 338 cm, co wskazuje, że ma on nawet 241 lat! Jest on więc ewenementem.

Ze względu na jego piękno i okazałe rozmiary postanowiliśmy sprawdzić, czy ma on wymiary pomnika przyrody. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody, nasz dąb spełnia te wymagania

Dla buków i dębów jako minimalny obwód wskazano 300 cm. Tak więc dąb szypułkowy nie bez powodu sprawia wrażenie majestatycznego. Chcemy też podkreślić, że jest on także drzewem rodzimym i gatunkiem długowiecznym. W korzystnych warunkach może dożyć do 700 lat. Dzięki długim i mocnym korzeniom drzewa z gatunku dąb szypułkowy potrafią oprzeć się bardzo silnym wichurom

Sędziwe drzewa o dużych rozmiarach, to nie tylko ciekawe obiekty przyrodnicze, ale również mają znaczenie historyczne i symboliczne. Z uwagi na tereny rolnicze wokół naszego dębu cenne jest to, że wpływa on na mikroklimat. Według wielu badań obecność drzew zwiększa plony rolne nawet od 10-20%. Ponadto drzewa kumulują CO2 i wpływają na obniżenie temperatury otoczenia