Po kolejnych inwentaryzacjach zdołaliśmy stworzyć listę gatunków roślin, do której należą m.in: Achillea millefolium (Krwawnik pospolity), Agrostis stolonifera (Mietlica rozłogowa), Agrostis vinealis (Mietlica piaskowa), Alnus glutinosa (Olsza czarna), Apera spica-venti (Miotła zbożowa), Betula pendula (Brzoza brodawkowata), Spergula arvensis (Sporek polny) oraz wiele innych gatunków. Można zauważyć, że rośliny dzielą się na gatunki inwazyjne, ekspansywne, lecznicze a także chwasty. Te spostrzeżenia mogą być istotne dla tematyki planowanej ścieżki dydaktycznej. Opierając się na posiadanych dotychczas danych, w naszych głowach pojawił się pomysł, w którym na tablicach ścieżki będą znajdować się informacje o gatunkach roślin tam występujących oraz ich specyfice (właściwości roślin leczniczych, czy gatunek jest inwazyjny lub czy jest chwastem). Warto także dodać, że w terenie zauważono: dudka, pióronoga zwyczajnego, bobra europejskiego oraz brzegówki zwyczajne.