Utrzymujące się okresy bez opadów atmosferycznych mają destrukcyjny wpływ na lokalną florę i faunę. Nawet niewielkie opady nie są w stanie zaspokoić ich naturalnych potrzeb. Zwierzęta zmuszone są migracji, a rośliny w szybszym tempie obumierają. W przypadku drzew pojawia się atrofia liści i oraz suchoczuby. Następnie dochodzi do obumierania całych drzew.

Co więcej susza może powodować przesuszenie gleby, a na obszarach takich jak te wokół KSM Ruda może doprowadzić do zniszczenia upraw rolnych. Takie zjawisko nazywamy suszą glebową (brak dostępu wody dla roślin).

Według raportu ONZ, żaden kraj na świecie nie jest całkowicie odporny na suszę. Oznacza to, że już teraz należy podejmować wszelkie działania powstrzymujące negatywny trend. Uznaje się, że w Polsce, od 2011 roku mam do czynienia z permanentną suszą letnią. W wielu miastach naszego kraju zostały pobite rekordy wysokich temperatur nawet w 50 letnim czasookresie.

Dlatego też w ramach naszego projektu powstały dwa obniżenia będące rezerwuarami wody, nasadziliśmy drzewa i krzewy, a posadzone byliny i geofity zostały ochronione korą i trocinami, które mają zapobiegać wysychaniu gruntu.

Ważne jest także to, że powinniśmy się także nauczyć oszczędzać wodę, bo jest ona życiodajnym elementem środowiska naturalnego.