Na terenie KSM Ruda mamy do czynienia ze zbiornikiem powstałym po eksploatacji surowców mineralnych. Natomiast w Goczałkowicach zbiornik ma funkcję retencyjną.

Na naszym wyjeździe skoncentrowaliśmy się na obserwacji zwierząt, roślin oraz krajobrazu o różnych porach dnia. Spotkanie rozpoczęliśmy od wypełnienia ankiety ekologicznej i omówienia prawidłowych odpowiedzi. Następnie przeprowadzona została prelekcja o zagrożeniach dla przyrody i działaniach jakie mogą przeciwdziałać negatywnym trendom. Celem takiego działania było dzielenie się wiedzą o środowisku naturalnym.

W kolejnej części uczestnicy wycieczki zostali podzieleni na 4 grupy. Rodzice i opiekunowie dzieci mieli za zadanie przeanalizowanie tego co może zagrażać przyrodzie oraz co przyczynia się do poprawy warunków środowiska w naszym otoczeniu. Najmłodsi uczestnicy wykonali plakaty dotyczące ptaków i owadów.

Po części teoretycznej przyszedł czas na zajęcia w terenie. Podczas spaceru obserwowaliśmy zachowanie: mew śmieszek, rybitw rzecznych, jaskółek dymówek i oknówek. Uczestnicy dowiedzieli się o zależnościach między poszczególnymi gatunkami oraz jak ptaki bytujące nad wodą zdobywają pokarm. Ostatnim punktem był rejs łódką po zbiorniku. Podczas niego omówiona była rola wody w przyrodzie.

Taka forma zajęć powoduje, że ludzie zaczynają postrzegać świat jako spójną całość. Kontakt z naturą buduje w społeczeństwie większą wrażliwość i pozwala zrozumieć, że każdy organizm ma prawo do życia.