W ramach naszego projektu posadziliśmy 835 sztuk drzew i krzewów. Dominacja olchy, wiązu i dębów na naszym projekcie wynika z możliwości adaptacyjnych tych roślin. Dla zwiększenia bioróżnorodności do naszych nasadzeń wykorzystaliśmy również: sosny, szakłaki i buki. Celem nadrzędnym naszych działań jest ochrona różnorodności genetycznej zarówno w skali lokalnej, jak i w skali europejskiej.

Wprowadzając buka pospolitego braliśmy pod uwagę historyczne uwarunkowania oraz skład gatunkowy drzew w najbliżej znajdujących się nadleśnictwach (w tym leśnictwie Solarnia). Nieopodal znajduje się Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. W XIII w. przeważały tam lasy liściaste z przewagą buka i dębu.

W Polsce występowanie buka określone jest północno-wschodnią granicą zasięgu. Dlatego możemy go spotkać na północy, zachodzie i południu kraju. Buk pospolity uważany jest za jedno z najważniejszych drzew leśnych w Europie. W skali Polski jego udział to około 5%. Ustępuje tylko: sośnie, dębowi, świerkowi i brzozie.

Z uwagi na to, że buk najlepiej rośnie na glebach wilgotnych, o podłożu wapiennym to wybierając sadzonki zwracaliśmy uwagę na mikoryzę na korzeniach. Ponadto do dołków daliśmy żyzną ziemię.

Sadzonki, które rosną na projekcie dobrze znoszą występującą w Polsce suszę. Pozytywny wpływ na nie ma bliskość zbiorników wodnych, które pozwalają utrzymywać odpowiednią wilgotność powietrza i gleby. Wierzymy, że obecność buków pozwoli utrzymać bioróżnorodność