Na pierwszy rzut oka nasz teren projektowy mógłby wydawać się monotonny. Jednak to wrażenie jest pozorne. Mamy tutaj: łąki, pola, zadrzewienia śródpolne, zbiornik wodny, skarpy i obniżenia. Po zakończeniu eksploatacji złoża przez KSM Ruda, przyroda samoistnie przejęła teren.

Silnie przekształcone siedlisko zajęły rośliny ruderalne, które rozpoczęły proces sukcesji. Ich spontaniczne pojawienie się przyczynia się do poprawy struktury gleby, oraz przygotowuje teren dla bardziej wymagających rośliny.

Dzięki odporności na wysokie stężenia soli mineralnych, w tym związków azotowych oraz odporności na uszkodzenia mechaniczne rośliny te często nazywa się pionierskimi. Wśród nich duży procent stanowią trawy (Poaceae), a także rośliny znoszące susze. Natomiast, aby przetrwać w niekorzystnych warunkach rośliny te wytwarzają ogromne ilości nasion i łatwo się rozsiewają (w tym dzięki wiatrowi). Dochodzi do tego także szybkie kiełkowanie i tempo wzrostu.

Wśród roślin licznie występujących na terenie projektu są:

1. Lubiane przez zapylaczy:
• Podbiał pospolity
• Mniszek lekarski
• Koniczyna biała
• Wrotycz zwyczajny
• Chaber bławatek
• Chaber łąkowy
• Cykoria podróżnik
• Jasnota biała
• Jasnota purpurowa
• Złoć polna

2. Trawy
• Mietlica pospolita
• Perz właściwy
• Życica trwała

3. Inne:
• Babka zwyczajna
• Skrzyp polny
• Mak polny
• Wyka kosmata
• Wyka ptasia
• Przetacznik ożankowy