Tym razem największą uwagę skupiliśmy na ptakach związanych ze środowiskiem wodnym. Zbiorniki wodne o łagodnych brzegach są miejscem, gdzie żerują i wyprowadzają lęgi m.in. ptaki z rzędu siewkowych (Charadriiformes). Jest to grupa bardzo wrażliwa na zmieniające się warunki siedliskowe, w tym osuszanie.

Na początku warsztatów przeprowadziliśmy ankietę projektową oraz omówione zostały prawidłowe odpowiedzi. Dzięki temu uczestnicy mieli możliwość poznania, czym są gatunki parasolowe. Następnie omówione zostały działania podejmowane w ramach QLA. Dzieci mogły poznać typy budek, a także zobaczyć jak zbudowana jest jedna z nich.

Uczestnicy mieli także możliwość poznania zasad tworzenia wysp ptasich. Jedna z takich wysp dla mew śmieszek i rybitw rzecznych powstała na Jeziorze Goczałkowicki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty. W formie zadania „połącz w pary” nasza grupa mogła zobaczyć jak wyglądają pisklęta i osobniki dorosłe np. czajki, krwawodzioba, sieweczki rzecznej, czy sieweczki obrożnej.

W ramach wycieczki przeprowadzony został spacer ornitologiczny podczas, którego zaobserwowaliśmy: mewy śmieszki, rybitwę rzeczną, czaplę siwą, ślepowrony, kormorana, pliszki siwe oraz sikory bogatki. A na zakończenie przeprowadziliśmy przyrodnicze kalambury.

Po raz kolejny przekonaliśmy się, że edukacja ekologiczna ma ogromną wartość, a poprzez zabawę i praktyczne zajęcia ludzie mają możliwość zdobycia nowej wiedzy o przyrodzie.