Pszczoły murarki nie mieszkają w ulach – na gniazda wybierają łodygi roślin, szpary w deskach a nawet skorupy ślimaków. Nazwa „murarka” pochodzi od specyficznych umiejętności zakładania gniazda, gdyż pszczoła po złożeniu jaj używa gliny lub piasku zmieszanego ze śliną do „zamurowania” wlotu do gniazda.

Samice żyją zaledwie 7-8 tygodni. Po wyjściu z gniazda przystępują do rozmnażania, po czym rozpoczynają zakładanie gniazda, zbierania pyłku oraz składania jaj (po zakończonej reprodukcji samice giną). Ze złożonych w gniazdach jaj wylęgają się larwy, które odżywiają się zapasem pokarmu zebranym przez samicę.

Owad ten loty rozpoczyna już w pierwszej połowie kwietnia, a kończy w czerwcu. Okres ten pokrywa się z czasem wiosennego kwitnienia większości roślin ogrodowych. Źródłem pokarmu dla murarki jest około 150 gatunków roślin, zarówno dziko rosnących, jak i uprawnych.

Populacja pszczół niestety maleje. Dlatego warto zadbać o to, by miały jak najlepsze warunki do zakładania gniazd (np. poprzez umieszczanie specjalnych domków dla owadów) oraz wysiewanie roślin, które będą stanowić dla nich źródło pokarmu.