Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych frekwencja podczas przeprowadzonych przez nas warsztatów ekologicznych była bardzo duża. To napawa optymizmem i pokazuje, że ludzie szukają wiedzy o ochronie środowiska.

Nasze wspólne działania rozpoczęliśmy od prezentacji o ptakach. Uczestnicy otrzymali karty z wizerunkami ptaków żyjących na łąkach i terenach podmokłych. Ich zadaniem było połączenie w pary osobników dorosłych i dzieci. Następnie zaprezentowany został film animowany, który stał się okazją do dyskusji o gniazdownikach i zagniazdownikach. W kolejnej części przeprowadzona była ankieta projektowa. Seniorzy chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i wspólnie omówiliśmy prawidłowe odpowiedzi. Najwięcej pytań dotyczyło gatunków parasolowych i dziuplaków.

W części docelowej interesariusze mieli okazję posłuchać o naszych działaniach na rzecz bioróżnorodności. Dużym zainteresowaniem cieszył się moment, gdy przedstawione zostały sposoby jak zbudować domki dla owadów. Do tego celu wykorzystaliśmy materiały z recyklingu oraz elementy roślin.

Na zakończenie warsztatów wyświetlone zostały wizerunki zwierząt jakie zaobserwowaliśmy podczas realizacji projektu. A uczestnicy zostali obdarowani roślinami miododajnymi, dzięki którym mogą wspierać owady.