Projekt „Ochrona awifauny i płazów poprzez poprawę warunków siedliskowych na terenach kopalni Ruda” ma na celu stworzenie swoistego korytarza ekologicznego. Dlatego tak bardzo duży nacisk kładziemy na ochronę poszczególnych elementów środowiska. W tym przypadku są to zarośla śródpolne. Jedną z najważniejszych funkcji jest możliwość swobodnego przemieszczania się zwierząt w krajobrazie rolniczym. Dla ludzi mogą być źródłem doznań estetycznych, gdyż ich piękno zachwyca przez niemal cały rok. Wiosną zakwitają i wydzielają intensywny zapach, a jesienią przyciągają uwagę kolorami owoców. Te drugie dostarczają pokarmu zwierzętom. Wśród zaobserwowanych przez nas roślin z owocami są: śliwa tarnina, bez czarny, głogi oraz śliwa mirabelka. Za kilka lat ten zestaw zostanie uzupełniony o owoce szakłaku, którego sadzonki posadziliśmy w maju, podczas akcji społecznej z grupą wolontariuszy. Co ciekawe, w zaroślach śródpolnych na terenie KSM Ruda mogliśmy obserwować: trznadle, ziębę, szczygły, a także kapturkę i gąsiorka. Wymienione ptaki chętnie chowały się wśród gęstej i kolczastej roślinności. Uzupełnienie zieleni stanowią dęby i olchy, których owoce są pokarmem sójek i czyżyków.