Przez wiele miesięcy staraliśmy się pokazać niezwykłe piękno świata przyrody na terenach KSM Ruda. Jednak dzisiaj następuje ten dzień kiedy kończymy działania projektowe. Wiemy jednak, że na pewno wrócimy do Budzisk, aby obserwować efekty naszych działań. Wszystkie nasze inicjatywy, działania terenowe i zajęcia edukacyjne ukierunkowane były na to, aby pokazać jak poprzez ochronę gatunków parasolowych przyczyniamy się do zwiększenia bioróżnorodności w kopalni Ruda. Przyroda jest inspiracją i skrywa niezwykłe bogactwo. Musimy jednak pamiętać, że jej przetrwanie zależy od nas – ludzi. Projekt Quarry Life Award pod nazwą „Ochrona awifauny i płazów poprzez poprawę warunków siedliskowych na terenach kopalni Ruda” kończymy z poczuciem satysfakcji i dobrze spełnionego obowiązku wobec flory i fauny, którymi przyszło nam się opiekować.