სიახლეები Quarry Life Award-გან

აირჩიეთ თქვენი კონკურსი ადგილობრივი სიახლეებისთვის.
08 ნოე 2011

Open Door Day in Pechurki

Thanks to excellent support of the local CESLA team: Ms. Yulia Ivanova – senior land surveyor, Lyuba Il’ina - office manager, Kseniya Cherepenina – secretary in St.Petersburg office, local management and particularly of Mr.Thiede - General Manager CESLA & North West Russia about 20 students interested in the QLA program visited Pechurki quarry. წაიკითხეთ მეტი

31 ოქტ 2011

Quarry visit Voronezh

On the 25th of October for the 3d time Bely Kolodets quarry opened its ‘doors’ for the students and young researchers of Voronezh State University and its Botanic Garden. წაიკითხეთ მეტი

26 ოქტ 2011

The QLA communication campaign in St.Petersburg

On October 13-14 the Quarry Life Award program was presented in 3 universities in St.Petersburg წაიკითხეთ მეტი

06 ოქტ 2011

IV Seminarium naukowe - bioróżnorodność w kopalniach

29 wrze?nia br. Grupa Góra?d?e we wspó?pracy z Katedr? Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego zorganizowa?a kolejn? edycj? seminarium naukowego po?wi?conego zagadnieniom ochrony bioró?norodno?ci na terenach kopalni odkrywkowych. Tematem tegorocznej ju? IV edycji seminarium by?a „Proprzyrodnicza rekultywacja oraz ochrona inter-situ na terenach eksploatacji surowców mineralnych”. წაიკითხეთ მეტი

06 ოქტ 2011

Biodiversity Seminar: Górażdże, Poland

Gorazdze Group, in collaboration with the Faculty of Natural and Technical Sciences from the Opole University, organized a new edition of a scientific seminar devoted to biodiversity protection issues at open mining sites. წაიკითხეთ მეტი

გვერდები