სიახლეები Quarry Life Award-გან

აირჩიეთ თქვენი კონკურსი ადგილობრივი სიახლეებისთვის.
26 ოქტ 2011

The QLA communication campaign in St.Petersburg

On October 13-14 the Quarry Life Award program was presented in 3 universities in St.Petersburg წაიკითხეთ მეტი

06 ოქტ 2011

IV Seminarium naukowe - bioróżnorodność w kopalniach

29 wrze?nia br. Grupa Góra?d?e we wspó?pracy z Katedr? Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego zorganizowa?a kolejn? edycj? seminarium naukowego po?wi?conego zagadnieniom ochrony bioró?norodno?ci na terenach kopalni odkrywkowych. Tematem tegorocznej ju? IV edycji seminarium by?a „Proprzyrodnicza rekultywacja oraz ochrona inter-situ na terenach eksploatacji surowców mineralnych”. წაიკითხეთ მეტი

06 ოქტ 2011

Biodiversity Seminar: Górażdże, Poland

Gorazdze Group, in collaboration with the Faculty of Natural and Technical Sciences from the Opole University, organized a new edition of a scientific seminar devoted to biodiversity protection issues at open mining sites. წაიკითხეთ მეტი

19 სექ 2011

HeidelbergCement and BirdLife International sign a partnership agreement

On 16 September 2011, HeidelbergCement and the internationally recognised nature conservation organisation BirdLife International signed a co-operation agreement. The primary goal of this partnership is to further improve the protection of biodiversity at quarrying sites. წაიკითხეთ მეტი

05 სექ 2011

Quarry Life Award: International research competition

HeidelbergCement kicks off a new international research contest with a focus on biodiversity in mining sites. წაიკითხეთ მეტი

გვერდები